Monday, January 16, 2012

तुझ्या वाटेला ओले डोळे


तुझ्या वाटेला ओले डोळे 
सुकून गेले  पाणमळे 

सजणासाठी सजून कोणी 
गाते पक्षिणी 
गीत निळे 
सुकून गेले पाणमळे 

राहू मैनेचे पंख पंखात 
हिरव्या झाडीत 
मनचळे.....
सुकून गेले पाणमळे 

जुन्या झाडाला हालता झुला 
ओला गलबला 
तुझ्यामुळे.....
सुकून गेले पाणमळे 

तुझ्या वाटेला ओले डोळे 
सुकून गेले  पाणमळे 

: पानझड 
: ना धों  महानोर

No comments:

Post a Comment