Monday, January 16, 2012

इथे झाडत निजलेल्या

इथे झाडत निजलेल्या 
पाखरा नाव न गाव 
निरागस पावलांसाठी 
नियतीचा पांगळा डाव.....

गलबला काळजामधला 
कहाणी चिंब भिजलेली 
कुठे देऊळ नसताना 
प्रार्थना दाटून आली ......

:पानझड : ना धों  महानोर


No comments:

Post a Comment