Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

जीव गुंतला

कोवळ्या उन्हात जीव गुंतला मोकळ्या क्षणात जीव गुंतला
सुख आले भरभरून, गेलेही
राहिल्या खुणांत जीव गुंतला
बोलले न प्रेम, फक्त सोसले
त्या खुळ्या मनात जीव गुंतला
दीप लाविला उरी कधी कुणी
आजही ॠणात जीव गुंतला
कळे निरोप घ्यायचा, नि घेतला
तरिही जीवनात जीव गुंतला ;  अरुणा ढेरे

तळ्यांत

कसा कुणी एकाएकी 
खडा फेकला तळ्यांत ;
उमटल्या वलयांनी 
वेडा केला उभा काठ . 

झाली उलटीसुलटी 
तळ्यातली क्षणात ;
चुरा कोरीव लेण्याचा 
विरे काठाच्या मातींत . 

ओसरता एक क्षण 
पुन्हा सारे थिरावेल 
आणि सावध काठाशी 
लाट उगा उमळेल . 

: तळ्यांत 
: मेंदी 
: इंदिरा संत 


पाप इमानी

कधीच वठला आहे नूर 
देठ फुलांचा दुःखे उगाच ;
कधीच झडली  परे पारवी 
उगाच खुपते आहे चोच ;
कधीच झुकला आहे सूर 
उगाच चढते तार गळ्याशी ;
कधीच हुकला आहे नेम 
उगा रुते हा तीर उराशी ;
कधीच ओसरलेला पूर 
उगाच वाळूंत शिंप हिमानी ;
जपते ..... जपते केव्हापासून 
तांबूस लाडिक पाप इमानी. 

: पाप इमानी 
: जोगवा 
: आरती प्रभू