Sunday, July 21, 2013

एक कळावेमला न वाटे कधी कळावे 
कुठे चालली वाट चिमुकली 
माळावरुनि , बनाखालुनी ,
गूढ निरागस कुठे झुकली . 

मला न वाटे कधी कळावे 
सुगंध कसला पुढील क्षणाला 
आणि पाकळीवरी तयाच्या 
फिका गडद वा रंगही कसला . 

मला न वाटे कधी कळावे 
का हे जीवन लहरी, मंथर , 
दॆपते, हुकते , भिते न लपते , 
थोडे आतुर थोडे कातर . 

एक कळावे…। खेळच सारा 
बघत दर्पणी चालायचा , 
 उघड्या छ्परावरूनी चालत 
निळ्या  आभाळी पडावयाचा …. 

: एक कळावे 
: मेंदी 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment