Saturday, January 12, 2019

देता का थोडेसे शब्द उसने !!


सांगायला माझ्या जिवाचे दुखणे
देता का थोडेसे शब्द उसने !!
मी शब्द जपून वापरले
कधीच केले नाहीत वायफळ खर्च
तरीही आज मागावं लागतय कर्ज
मी शब्दांची केली पूजा
पण जेव्हा आला परतफेड करायचा मोका
तेव्हाच नेमका दिला यांनी मला धोका
आवडत नाही मला शब्दांचे रूसणे
देता का थोडेसे शब्द उसने !!
सुखात शब्द साथ देतात
प्रेमातही बरोबर असतात
आज दु:खातच शब्द तोटके पडले
आज माझे मन एकटेच रडले
गायला हे रडगाणे
देता का थोडेसे शब्द उसने !!
परत करीन मी तुम्हाला हे शब्द
शब्द फुटत नाहीत, रडूच फुटतय
शब्द गेल्यामुळे जीव तीळ-तीळ तुटतोय
आज शब्दबध्द करायला रडणे
देता का थोडेसे शब्द उसने !!
ग्रेस


No comments:

Post a Comment