Skip to main content

भेट हवी जर

 


भेट हवी तर ...... खुशाल जा तू. 

करील स्वागत हासून द्वारी , 

चहाबरोबर आणखी काही 

देईल सुगरण ...... आग्रहवेडी. 


बोलायाला विषय काहीही : 

विचार तिजला 

नाव वेलीचे बागेमधल्या 

विचार तिजला 

भिंतीवरच्या चित्राविषयी. 

विचार तिजला 

वाचलेत का अमुके पुस्तक...... 


विचारतांना 

लक्ष ठेव पण . नको विचारू 

भलतेसलते : 

बैठकीतली आरामखुर्ची 

मिटलेली पण उभी भिंतीशी : 

नको विचारू त्याचे कारण. 

खुंटीवरती बकुळवळेसर 

सुकलेला पण : 

नको विचारू त्याचा हेतू 

खिडकीमधल्या दगडावरती 

रंगित मासा : 

आठवेल तुज तो " मोबे डिक ": 

नको विचारू एक शब्द पण 


विचारशील जर असले काही 

करील डोळे थोडे बारीक , 

बघेल तिकडे दूर कुठेतरी, 

हसेल थोडी, म्हणेल आणिक , 

" सहज ..... उगीचच ..... अशीच गंमत . " 

असेच काही 


विचारील अन प्रश्न अचानक , 

"आवडते का मटण तुम्हाला? "

बोलत राहील 

डबडबला जरी घाम कपाळी -

" ह्या कवितेची जात निराळी." 

"हवा किती ही निरभ्र सुंदर "

बोलत राहील... 


तशीच होईल स्तब्ध अचानक , 


त्यानंतर पण किती बोलशील , 

तिला न ऐकू येईल काही 

निरोप घेशील , 

स्तब्ध तरीही तशीच येईल 

दारापाशी. 


बघशील मागे वळून जर तर , 

दिसेल ती तुज 

दारावरती मस्तक ठेवून 

उभी , परंतू ..... कोसळलेली. 


भेट हवी तर खुशाल जा तू 

लक्ष ठेव पण. नको विचारू 

भलतेसलते. 


: भेट हवी जर 

: रंगबावरी 

: इंदिरा संत Comments

Popular posts from this blog

भंगु दे काठिन्य माझे

भंगु दे काठिन्य माझे
आम्ल जाऊं दे मनींचे;
येऊ दे वाणीत माझ्या
सूर तूझ्या आवडीचे.

ज्ञात हेतूतील माझ्या
दे गळू मालिन्य,आणि
माझिया अज्ञात टाकी
स्फूर्ति-केंद्री त्वद्‌बियाणे.

राहु दे स्वातंत्र्य माझे
फक्त उच्चारातले गा;
अक्षरा आकार तूझ्या
फुफ़्फ़ुसांचा वाहु दे गा.

लोभ जीभेचा जळू दे
दे थिजु विद्वेष सारा
द्रौपदीचे सत्व माझ्या
लाभु दे भाषा शरीरा.

जाऊ दे कार्पण्य ’मी’चे
दे धरू सर्वांस पोटी;
भावनेला येऊ दे गा
शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी.

खांब दे ईर्ष्येस माझ्या
बाळगू तूझ्या तपाचे;
नेउं दे तीतून माते
शब्द तूझा स्पंदनाचे

त्वसृतीचे ओळखू दे
माझिया हाता सुकाणू;
थोर यत्ना शांति दे गा
माझिया वृत्तीत बाणू.

आण तूझ्या लालसेची;
आण लोकांची अभागी;
आणि माझ्या डोळियांची
पापणी ठेवीन जागी.

धैर्य दे अन्‌ नम्रता दे
पाहण्या जे जे पहाणे
वाकुं दे बुद्धीस माझ्या
तप्त पोलादाप्रमाणे;

घेऊ दे आघात तीते
इंद्रियद्वारा जगाचे;
पोळू दे आतून तीते
गा अतींद्रियार्थांचे

आशयाचा तूच स्वामी
शब्दवाही मी भिकारी;
मागण्याला अंत नाही;
आणि देणारा मुरारी.

काय मागावे परी म्यां
तूहि कैसे काय द्यावे;
तूच देणारा जिथे अन्‌
तूंच घेणारा स्वभावे!!

- बा. सी. मर्ढेकर


असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर

असेजगावेछाताडावरआव्हानाचेलावुनअत्तर नजररोखुनीनजरेमध्येआयुष्यालाद्यावेउत्तर
नकोगुलामीनक्षत्रांचीभीतीआंधळीताऱ्यांची आयुष्यालाभिडतानाहीचैनकरावीस्वप्नांची असेदांडगीईछाज्याचीमार्गतयाला

शब्द

घासावा शब्द । तासावा शब्द  ।
तोलावा शब्द । बोलण्यापूर्वी  ।।

शब्द हेचि कातर । शब्द सुईदोरा ।
बेतावेत शब्द  । शास्त्राधारे ।।

बोलावे नेमके ।  नेमके , खमंग खमके ।
ठेवावे भान । देश , काळ, पात्राचे ।।

बोलावे बरे । बोलावे खरे ।
कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ।।

कोणाचेही वर्म । व्यंग आणि बिंग ।
जातपात धर्म । काढूच नये ।।

थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे ।
मुद्देसूद बोलणे । हि संवाद  कला ।।

शब्दांमध्ये झळकावी । ज्ञान, कर्म , भक्ती ।
स्वानुभावातून जन्मावा । प्रत्येक शब्द ।।

शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल ।
शब्दांचे हे जंगल । जागृत राहावं ।।

जीभेवरी ताबा । सर्वसूखदाता ।
पाणी , वाणी , नाणी । नासू  नये ।।

: संत तुकाराम