Skip to main content

भेट हवी जर

 


भेट हवी तर ...... खुशाल जा तू. 

करील स्वागत हासून द्वारी , 

चहाबरोबर आणखी काही 

देईल सुगरण ...... आग्रहवेडी. 


बोलायाला विषय काहीही : 

विचार तिजला 

नाव वेलीचे बागेमधल्या 

विचार तिजला 

भिंतीवरच्या चित्राविषयी. 

विचार तिजला 

वाचलेत का अमुके पुस्तक...... 


विचारतांना 

लक्ष ठेव पण . नको विचारू 

भलतेसलते : 

बैठकीतली आरामखुर्ची 

मिटलेली पण उभी भिंतीशी : 

नको विचारू त्याचे कारण. 

खुंटीवरती बकुळवळेसर 

सुकलेला पण : 

नको विचारू त्याचा हेतू 

खिडकीमधल्या दगडावरती 

रंगित मासा : 

आठवेल तुज तो " मोबे डिक ": 

नको विचारू एक शब्द पण 


विचारशील जर असले काही 

करील डोळे थोडे बारीक , 

बघेल तिकडे दूर कुठेतरी, 

हसेल थोडी, म्हणेल आणिक , 

" सहज ..... उगीचच ..... अशीच गंमत . " 

असेच काही 


विचारील अन प्रश्न अचानक , 

"आवडते का मटण तुम्हाला? "

बोलत राहील 

डबडबला जरी घाम कपाळी -

" ह्या कवितेची जात निराळी." 

"हवा किती ही निरभ्र सुंदर "

बोलत राहील... 


तशीच होईल स्तब्ध अचानक , 


त्यानंतर पण किती बोलशील , 

तिला न ऐकू येईल काही 

निरोप घेशील , 

स्तब्ध तरीही तशीच येईल 

दारापाशी. 


बघशील मागे वळून जर तर , 

दिसेल ती तुज 

दारावरती मस्तक ठेवून 

उभी , परंतू ..... कोसळलेली. 


भेट हवी तर खुशाल जा तू 

लक्ष ठेव पण. नको विचारू 

भलतेसलते. 


: भेट हवी जर 

: रंगबावरी 

: इंदिरा संत Comments

Popular posts from this blog

भंगु दे काठिन्य माझे

भंगु दे काठिन्य माझे आम्ल जाऊं दे मनींचे; येऊ दे वाणीत माझ्या सूर तूझ्या आवडीचे. ज्ञात हेतूतील माझ्या दे गळू मालिन्य,आणि माझिया अज्ञात टाकी स्फूर्ति-केंद्री त्वद्‌बियाणे. राहु दे स्वातंत्र्य माझे फक्त उच्चारातले गा; अक्षरा आकार तूझ्या फुफ़्फ़ुसांचा वाहु दे गा. लोभ जीभेचा जळू दे दे थिजु विद्वेष सारा द्रौपदीचे सत्व माझ्या लाभु दे भाषा शरीरा. जाऊ दे कार्पण्य ’मी’चे दे धरू सर्वांस पोटी; भावनेला येऊ दे गा शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी. खांब दे ईर्ष्येस माझ्या बाळगू तूझ्या तपाचे; नेउं दे तीतून माते शब्द तूझा स्पंदनाचे त्वसृतीचे ओळखू दे माझिया हाता सुकाणू; थोर यत्ना शांति दे गा माझिया वृत्तीत बाणू. आण तूझ्या लालसेची; आण लोकांची अभागी; आणि माझ्या डोळियांची पापणी ठेवीन जागी. धैर्य दे अन्‌ नम्रता दे पाहण्या जे जे पहाणे वाकुं दे बुद्धीस माझ्या तप्त पोलादाप्रमाणे; घेऊ दे आघात तीते इंद्रियद्वारा जगाचे; पोळू दे आतून तीते गा अतींद्रियार्थांचे आशयाचा तूच स्वामी शब्दवाही मी भिकारी; मागण्याला अंत नाही; आणि देणारा मुरारी. काय मागावे परी म्यां तूहि कैसे काय द्यावे; तूच देणारा जिथे अन्‌ तूंच घे

असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर

असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर नजर रोखुनी नजरे मध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर नको गुलामी नक्षत्रांची भीती आंधळी ताऱ्यांची आयुष्याला भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची असे दांडगी ईछा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर नजर रोखुनी नजरे मध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर पाय असावे जमिनीवरती   कवेत अंबर घेताना हसू असावे ओठांवरती काळीज काढुन देताना संकटासही ठणकावुन सांगावे आता ये बेहत्तर नजर रोखुनी नजरे मध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर करुन जावे असेही काही दुनियेतुनी या जाताना गहिवर यावा जगास सा - या निरोप शेवट देताना स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर नजर रोखुनी नजरे मध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर _ गुरु ठाकूर

शब्द

घासावा शब्द । तासावा शब्द  । तोलावा शब्द । बोलण्यापूर्वी  ।। शब्द हेचि कातर । शब्द सुईदोरा । बेतावेत शब्द  । शास्त्राधारे ।। बोलावे नेमके ।  नेमके , खमंग खमके । ठेवावे भान । देश , काळ, पात्राचे ।। बोलावे बरे । बोलावे खरे । कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ।। कोणाचेही वर्म । व्यंग आणि बिंग । जातपात धर्म । काढूच नये ।। थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे । मुद्देसूद बोलणे । हि संवाद  कला ।। शब्दांमध्ये झळकावी । ज्ञान, कर्म , भक्ती । स्वानुभावातून जन्मावा । प्रत्येक शब्द ।। शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल । शब्दांचे हे जंगल । जागृत राहावं ।। जीभेवरी ताबा । सर्वसूखदाता । पाणी , वाणी , नाणी । नासू  नये ।। : संत तुकाराम