Tuesday, March 3, 2020

तरीही केधवा

दोघांत आजला 
अफाट अंतर 
जुळून पाकळ्या 
उडाल्या नंतर -

जीवनावाचून 
जळला अंकुर 
प्रश्नही राहिला 
राहिले उत्तर !

संग्राम आजला 
शोधतो जीवित 
उरीचे ओघळ 
दाबून उरात -

उठती भोवती 
धुळीचे पर्वत 
अखंड फिरते 
वरून कर्वत !

वादळी रणात 
करणे कोठून 
नाजूक भावांचे 
लालनपालन 

तरीही केधवा 
पडता पथारी 
थडगी दुभंग 
होतात अंतरी -

आठवे तुझ्या ते 
प्रीतीचे मोहळ 
आणि हो बिछाना
आगीचा ओहळ !

: तरीही केधवा 
: विशाखा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment