Skip to main content

पर्वणी

व्यर्थ गेला तुका । व्यर्थ ज्ञानेश्वर ।
संतांचे पुकार । वांझ झाले ।।

रस्तोरस्ती साठे । बैराग्यांचा ढीग 
दंभ शिगोशीग ।तुडुंबला ।।

बैंड वाजविती । सैंया पिया धून ।
गजाचे आसन । महंतासी ।।

भाले खङग हाती । नाचती गोसावी ।
वाट या पुसावी । अध्यात्माची ।।

कोणी एक उभा । एका पायावरी 
कोणास पथारी । कंटकांची ।।

असे जपीतपी । प्रेक्षकांची आस ।
रुपयांची रास ।पडे पुढे ।।

जटा कौपिनांची ।क्रीडा साहे जळ ।
त्यात हो तुंबळ । भाविकांची ।।

क्रमांकात होता । गफलत काही ।
जुंपते लढाई । गोसाव्यांची ।।

साधू नहातात । साधू जेवतात ।
साधू विष्ठतात । रस्त्यावरी ।।

येथे येति ट्रक । तूपसाखरेचे ।
टँकर दुधाचे । रिक्त येथे ।।

यांच्या लंगोटीला । झालर मोत्यांची 
चिलीम सोन्याची । त्याच्या पाशी ।।

येथे शंभराला । लाभतो प्रवेश 
येथे लक्षाधीश । फक्त जातो ।।

अशी झाली सारी । कौतुकाची मात ।
गांजाची आयात । टनावारी ।।

तुका म्हणे ऐसे । मावेचे मईंद ।
त्यापाशी गोविंद । नाही नाही ।।

: पर्वणी 
: छंदोमयी 
: कुसुमाग्रज 

Comments

Popular posts from this blog

भंगु दे काठिन्य माझे

भंगु दे काठिन्य माझे
आम्ल जाऊं दे मनींचे;
येऊ दे वाणीत माझ्या
सूर तूझ्या आवडीचे.

ज्ञात हेतूतील माझ्या
दे गळू मालिन्य,आणि
माझिया अज्ञात टाकी
स्फूर्ति-केंद्री त्वद्‌बियाणे.

राहु दे स्वातंत्र्य माझे
फक्त उच्चारातले गा;
अक्षरा आकार तूझ्या
फुफ़्फ़ुसांचा वाहु दे गा.

लोभ जीभेचा जळू दे
दे थिजु विद्वेष सारा
द्रौपदीचे सत्व माझ्या
लाभु दे भाषा शरीरा.

जाऊ दे कार्पण्य ’मी’चे
दे धरू सर्वांस पोटी;
भावनेला येऊ दे गा
शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी.

खांब दे ईर्ष्येस माझ्या
बाळगू तूझ्या तपाचे;
नेउं दे तीतून माते
शब्द तूझा स्पंदनाचे

त्वसृतीचे ओळखू दे
माझिया हाता सुकाणू;
थोर यत्ना शांति दे गा
माझिया वृत्तीत बाणू.

आण तूझ्या लालसेची;
आण लोकांची अभागी;
आणि माझ्या डोळियांची
पापणी ठेवीन जागी.

धैर्य दे अन्‌ नम्रता दे
पाहण्या जे जे पहाणे
वाकुं दे बुद्धीस माझ्या
तप्त पोलादाप्रमाणे;

घेऊ दे आघात तीते
इंद्रियद्वारा जगाचे;
पोळू दे आतून तीते
गा अतींद्रियार्थांचे

आशयाचा तूच स्वामी
शब्दवाही मी भिकारी;
मागण्याला अंत नाही;
आणि देणारा मुरारी.

काय मागावे परी म्यां
तूहि कैसे काय द्यावे;
तूच देणारा जिथे अन्‌
तूंच घेणारा स्वभावे!!

- बा. सी. मर्ढेकर


असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर

असेजगावेछाताडावरआव्हानाचेलावुनअत्तर नजररोखुनीनजरेमध्येआयुष्यालाद्यावेउत्तर
नकोगुलामीनक्षत्रांचीभीतीआंधळीताऱ्यांची आयुष्यालाभिडतानाहीचैनकरावीस्वप्नांची असेदांडगीईछाज्याचीमार्गतयाला

शब्द

घासावा शब्द । तासावा शब्द  ।
तोलावा शब्द । बोलण्यापूर्वी  ।।

शब्द हेचि कातर । शब्द सुईदोरा ।
बेतावेत शब्द  । शास्त्राधारे ।।

बोलावे नेमके ।  नेमके , खमंग खमके ।
ठेवावे भान । देश , काळ, पात्राचे ।।

बोलावे बरे । बोलावे खरे ।
कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ।।

कोणाचेही वर्म । व्यंग आणि बिंग ।
जातपात धर्म । काढूच नये ।।

थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे ।
मुद्देसूद बोलणे । हि संवाद  कला ।।

शब्दांमध्ये झळकावी । ज्ञान, कर्म , भक्ती ।
स्वानुभावातून जन्मावा । प्रत्येक शब्द ।।

शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल ।
शब्दांचे हे जंगल । जागृत राहावं ।।

जीभेवरी ताबा । सर्वसूखदाता ।
पाणी , वाणी , नाणी । नासू  नये ।।

: संत तुकाराम