Skip to main content

धीर

आहे मुलखावेगळा 
माझा मुलुख दूरचा 
तेथे मुसाफिरा तुला 
धीर आहे का यायचा ?

दूरवरून चोरून 
मला घातलास डोळा 
कधी जवळीक होतां 
केला अंचलाशी चाळा. 

माझा गालाओठांवरी 
काही कैवल्याचे दंव 
दिसे तुला, टिपाया ते 
तुझे आतुरले भाव !

जेव्हा मालवती दिवे 
घरा मौनावते सारी 
तुझी छाया थरथरे 
माझ्या राहुटाच्या दारी 

मला उमगल्या पांथा, 
तुझ्या प्रणयाच्या खुणा 
आता मिलनाच्या मार्गी 
तुझा धीर मात्र उणा !

वाट बिकट पुढची 
खोल तुटलेले कडे 
कोठे दावानल पथी 
घाली निखाऱ्यांचे सडे . 

जिथे निर्जनाचा नाग 
फणा काढोनिया असे 
फुटे कुचेष्टेचे क्रूर 
बुंद्याबुंद्यावर हसे !

जाती पेटवीत थडी 
अग्निसारितांचे जळ 
त्यांत वल्व्हाया नौका 
हवे अंतराचे बळ. 

अशा प्रदेशाच्या पैल 
माझा महाल जाम्भळा 
त्यांत मेघमंचावरी 
घडे मिलन सोहळा. 

भुलणारे भुलवावे 
माझ्या नांवाची ही ख्याती 
माझ्यापायी कितिकांचा 
झाली जीवनाची माती !

माझी संगत धरता 
ठरे ललाटाचा खेळ 
घ्यावा सर्वनाश किंवा 
घ्यावें स्वर्गीय तें सुख. 

देते म्हणून इशारा 
माझा मुलूख दूरचा 
तेथे मुसाफिरा तुला 
धीर आहे का यायचा ? 

: धीर 
: मराठी माती 
: कुसुमाग्रज 
Comments

Popular posts from this blog

भंगु दे काठिन्य माझे

भंगु दे काठिन्य माझे
आम्ल जाऊं दे मनींचे;
येऊ दे वाणीत माझ्या
सूर तूझ्या आवडीचे.

ज्ञात हेतूतील माझ्या
दे गळू मालिन्य,आणि
माझिया अज्ञात टाकी
स्फूर्ति-केंद्री त्वद्‌बियाणे.

राहु दे स्वातंत्र्य माझे
फक्त उच्चारातले गा;
अक्षरा आकार तूझ्या
फुफ़्फ़ुसांचा वाहु दे गा.

लोभ जीभेचा जळू दे
दे थिजु विद्वेष सारा
द्रौपदीचे सत्व माझ्या
लाभु दे भाषा शरीरा.

जाऊ दे कार्पण्य ’मी’चे
दे धरू सर्वांस पोटी;
भावनेला येऊ दे गा
शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी.

खांब दे ईर्ष्येस माझ्या
बाळगू तूझ्या तपाचे;
नेउं दे तीतून माते
शब्द तूझा स्पंदनाचे

त्वसृतीचे ओळखू दे
माझिया हाता सुकाणू;
थोर यत्ना शांति दे गा
माझिया वृत्तीत बाणू.

आण तूझ्या लालसेची;
आण लोकांची अभागी;
आणि माझ्या डोळियांची
पापणी ठेवीन जागी.

धैर्य दे अन्‌ नम्रता दे
पाहण्या जे जे पहाणे
वाकुं दे बुद्धीस माझ्या
तप्त पोलादाप्रमाणे;

घेऊ दे आघात तीते
इंद्रियद्वारा जगाचे;
पोळू दे आतून तीते
गा अतींद्रियार्थांचे

आशयाचा तूच स्वामी
शब्दवाही मी भिकारी;
मागण्याला अंत नाही;
आणि देणारा मुरारी.

काय मागावे परी म्यां
तूहि कैसे काय द्यावे;
तूच देणारा जिथे अन्‌
तूंच घेणारा स्वभावे!!

- बा. सी. मर्ढेकर


असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर

असेजगावेछाताडावरआव्हानाचेलावुनअत्तर नजररोखुनीनजरेमध्येआयुष्यालाद्यावेउत्तर
नकोगुलामीनक्षत्रांचीभीतीआंधळीताऱ्यांची आयुष्यालाभिडतानाहीचैनकरावीस्वप्नांची असेदांडगीईछाज्याचीमार्गतयाला

शब्द

घासावा शब्द । तासावा शब्द  ।
तोलावा शब्द । बोलण्यापूर्वी  ।।

शब्द हेचि कातर । शब्द सुईदोरा ।
बेतावेत शब्द  । शास्त्राधारे ।।

बोलावे नेमके ।  नेमके , खमंग खमके ।
ठेवावे भान । देश , काळ, पात्राचे ।।

बोलावे बरे । बोलावे खरे ।
कोणाच्याही मनावर । पाडू नये चरे ।।

कोणाचेही वर्म । व्यंग आणि बिंग ।
जातपात धर्म । काढूच नये ।।

थोडक्यात समजणे । थोडक्यात समजावणे ।
मुद्देसूद बोलणे । हि संवाद  कला ।।

शब्दांमध्ये झळकावी । ज्ञान, कर्म , भक्ती ।
स्वानुभावातून जन्मावा । प्रत्येक शब्द ।।

शब्दांमुळे दंगल । शब्दांमुळे मंगल ।
शब्दांचे हे जंगल । जागृत राहावं ।।

जीभेवरी ताबा । सर्वसूखदाता ।
पाणी , वाणी , नाणी । नासू  नये ।।

: संत तुकाराम