Thursday, April 12, 2018

कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती

कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती 
येती नि जाती येती नि जाती

नवल असे घडते काही 
स्वप्नात स्वप्न पडते बाई 
सख्याचा स्पर्श अनोखा हर्ष 
प्रितीच्या सारिका मंजुळ गाती

वाऱ्याची झुळूक बनतो झुला
क्षणात ऊंच नेतसे मला
सांजेचे रंग धुंद तरंग 
पाचही प्राण सुखात न्हाती

येते ती घटिका सुंदर आहे
आनंद हृदयी भरून वाहे
हिरवळ ओली पावलांखाली
नभीच्या चांदण्या खुडते हाती

- शांता शेळके

No comments:

Post a Comment