Tuesday, October 31, 2017

साथ

हा रस्त्यावरचा 
    दीप क्षीण तेजात 
ठेवतो एकटा 
    भीषण काळोखात . 

-तिष्ठते कुणीतरी 
    समोरच्या खिडकीत 
केव्हढी तयाची 
    सोबत आणि साथ . 

: साथ 
: मेंदी 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment