Monday, October 30, 2017

स्वगत

एका रिमझिम गावी 
भरून आहे हृदयस्थ  तान 
पण 
स्वगत विसरून तिथे 
जाता आले पाहिजे 
चालून जाता येण्यासाठी 
पायतळी आहे माती 
पण 
जाणे न जाणे तरी कुणाच्या हाती ?

: स्वगत 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment