Tuesday, October 31, 2017

का कळते

मातीची खोल ओढ 
    गगनाचा एक वेध 
पाण्याचे गडद मौन , 
    वाऱ्याचे  अधिरेपण ..... 

    हे असले , कां कळते ..... 
जीवाचा करून धूप 
    तुजभवती घमघमते -
हे असलें , का कळते ..... 

: का कळते 
: मेंदी 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment