Sunday, September 10, 2017

दूर

दूर दूर 
या गवताच्या 
हिरव्या ओळींपुढे 
तळाचा 
पूर्णविराम 

दूर दूर 
तिरप्या शेतांत 
चौकोनी उन्हात 
गावात कापणारा 
ओणवा ठिपका 

दूर दूर 
अकस्मात उडून 
ढग बनलेला 
उनाड डोंगर 

दूर दूर 
धुक्याच्या समुद्रांत 
तरंगत जाणारी 
क्षितिजाची होडी 

दूर दूर 
माझ्यापासून मी 
दूर ... दूर ... 

: दूर 
: उत्सव 
: मंगेश पाडगांवकर 

No comments:

Post a Comment