Sunday, September 24, 2017

चंद्र


दुःख कधीच संपले 
सुकलेल्या चांदण्यांचे 
क्लेश उरले नाहीच 
निबर या पापण्यांचे 

याच कोवळीकतेसाठी 
केला होता खटाटोप :
पण चंद्र करपला 
मोडे अर्ध्यावर झोप 

हसण्याच्या आड पण 
कधी तरी चंद्र रडे 
कमावलेल्या गाण्यांमध्ये 
वारा कण्हत ओरडे 

: चंद्र 
: उत्सव 
: मंगेश पाडगांवकर 

No comments:

Post a Comment