Sunday, August 27, 2017

कवडसे


कधी कधी येतो अंधाराला 
नाजूक वास तुझ्या केसांचा 
स्पर्श पापण्यांवरती झुलतो 
धुक्यात बुडलेल्या श्वासांचा 

मिटलेल्या डोळ्यांतून हलती 
हे भासांचे असे कवडसे 
अन विस्कटलेल्या कळकांमधुनी 
रात्रीचे गोठती उसासे 

: कवडसे 
: उत्सव 
: मंगेश पाडगांवकर 

No comments:

Post a Comment