Tuesday, August 1, 2017

जन्म नि मृत्यू


सुकतात कुणाचे 
     ओठ दुधाचे 
दुखतात कुणाच्या 
     काठ मनाचे 

उरतेही कुणाच्या 
     काजळ डोळा 
मिटतात सुखाने 
     फसवून काळा 

उरतात हिवाळी 
     हेतू कुणाचे 
सरणात पुन्हा ये 
     भूत कुणाचे 

हसतात कुणाचे 
     वाटेवरले 
रडतात कडूसे 
     खाटेवरले 

फसतात कुणाचे 
     जन्म नि मृत्यू 
पडसाद होतें 
     केवळ आयु 

: जन्म नि मृत्यू 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment