Sunday, August 27, 2017

अर्धी रात्र

अर्धी रात्र 
शब्दातीतच असण्याची 
अर्धी रात्र 
शब्दांना अडखळण्याची 

अर्धी रात्र 
सदाफुलीच्या 
चांदणीवेड्या गाण्याची 
अर्धी रात्र 
डोळ्यांमधल्या 
अबोल गहिऱ्या पाण्याची 

अर्धी रात्र 
उतट कुसूंबी मोहाची 
अर्धी रात्र 
काळोखाच्या डोहाची 

अर्धी रात्र 
कळूनही नच  कळण्याची 
अर्धी रात्र 
डोळे मिटून जळण्याची 

: अर्धी रात्र 
: उत्सव 
: मंगेश पाडगांवकर 

No comments:

Post a Comment