Sunday, July 9, 2017

काय बाई सांगू कथा

"काय बाई सांगू कथा ,
     क्षण विसावा भेटतो ;
गुलबाशीच्या फुलासंगे 
     पुन्हा दीस उगवतो . 

काय बाई सांगू कथा"
     पाणी आणून डोळ्यांत 
एव्हढेच बोलली ती 
     घागरीला हाथ देत 

: काय बाई सांगू कथा 
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment