Sunday, July 9, 2017

सुख

असें तसें माझे सुख 
    पाखडाव्यात चांदण्या ;
कणीसाठी उतराव्या
     कल्पतरूच्या चिमण्या. 

असें तसें माझे सुख 
    घरकुलीत मावेना 
उतू जाते भसाभसा 
    मन परी का विझेना ?

: सुख 
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment