Wednesday, July 26, 2017

ठाऊक तुजला

         ठाऊक तुजला 
अपुल्यामधले अंतर . 
एकापुढती एक असे हे 
         अपुल्यामधले 
अनेक मृगजलसागर ...... 

आणि तरीही 
तुझे खुणेचे शुभ्र कबुतर 
तरंगते का निळ्या आभाळीं ?
कशास त्याच्या पायी घुंगुर;
कशास त्याच्या टोचीमध्ये 
          अंगठीचा मोती ?

कधी न त्याला दिसायचा पण 
स्वप्नकिनारा 
आणि किनाऱ्यावरची मीही . 
          वाट पहातां 
अंगावरती चढली माती 
ये धरतीपण ...... 
शीळ घालण्या उधाणलेल्या 
          मनास माझ्या 
त्या मातीचे आता बंधन . 

: ठाऊक तुजला
: इंदिरा संत 
: मृगजळ 

No comments:

Post a Comment