Wednesday, July 26, 2017

उभें मात्र थेंब रक्त

हरखून पहावे तो 
    रात्र उतरे  डोळ्यांत ;
लाख स्मृतींची टाचणी 
     भिजे चांदणीविषात. 

बोलावा तो शब्द काही 
     क्षितिजाचे व्हावें ओठ 
त्यांना जखम मौनाची 
    उभें मात्र थेंब रक्त. 

: उभें मात्र थेंब रक्त 
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment