Sunday, July 9, 2017

भरात ..... नकळत

     भरात ..... नकळत 
असह्य दुर्दम दुःख ठिबकले 
               ओठावरती. 
तप्त निखाऱ्यावर विझताना 
               तडफडणाऱ्या 
त्या दुःखाने मला शापिलें. 
तेव्हापासून 
सदा सारखी हसते ..... हसते 
               दुःखवेगळी. 

: भरात ..... नकळत     
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment