Thursday, July 27, 2017

तू नको

मला वाट पहायची आहे... 
तुझे घर झाकू नको - शपथ आहे 
गजबजल्या तुझ्या घरादाराची 
माझ्या उरावरील वाराची 

अजून आहे डोळ्यांसमोर एकाच ओळ 
दूर वहात गेल्या तुझ्यामाझ्या दिव्यांची :
एक दिवा तुझा होता 
तर एक माझा होता 
दोन्ही दिवे तेववणारा हात मात्र 
तुझाच होता .... तुझाच होता 
मला वाट पहायची आहे ... 

: तू नको 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment