Thursday, July 27, 2017

उत्सव

रानावनांतले 
कसकसले 
ओलेसुके वारे 
असतील आले 
काळजाच्या एखाद्या स्पंदनांत ;
पण कधी बापड्याच्या 
दारावरील वेलीने 
हरवली नाहीत पाने 
कळ्यांच्या संभ्रमात 

कृष्णपक्षातील 
भरगच्चं गच्चीतील 
काळोखात एकदाच 
छकुल्याच्या पाळण्यासारखेच 
हलले मात्र त्याचे काळीज 
म्हणाला शांताकारांत 
आयुष्य सोडून :
"कुणी करावी गेल्या दिवसांची बेरीज ..."

: उत्सव 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment