Wednesday, July 26, 2017

उंबरठ्याशी

उभे राहूनी उंबरठ्याशी 
निरोप द्यावा क्षितिजापाशी ;
सुकलेल्या अश्रूत धराव्या 
कभिन्नश्या मेघांच्या राशी. 

उभे राहूनी उंबरठ्याशी
निरोप द्यावा क्षितिजापाशी. 
ओठावरल्या निःशब्दाचा 
पहाड दाटुन  उभा असावा 
    अथांग झेलित 
उंबरठ्याची मृगजलराशी . 

: उंबरठ्याशी
: इंदिरा संत 
: मृगजळ No comments:

Post a Comment