Wednesday, July 26, 2017

डोळ्यांच्या काळ्या डोहावर

    
डोळ्यांच्या काळ्या डोहावर 
थरथरले नव्हते पाणी;
ओठही नव्हता हलला. 

मागितले नव्हते मी काही 
    - मागणारही नव्हते ;
क्षितिजावरचे 
झुळझुळणारे वेडे मृगजळ 
मजला झुलवीत नव्हते . 

          दिलास  तू पण 
आभाळाचा शाप भयंकर ,
या क्षितिजाहून ..... त्या क्षितिजावर 
ज्याच्यामध्ये 
तुफान नुसते गद्गदणारे. 

: डोळ्यांच्या काळ्या डोहावर 
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment