Friday, June 23, 2017

रात्र

रात्र अशी ही 
जित्यात बुझाती 
गगनपणाच्या 
     सगळ्या रेषा 
उरती केवळ 
पाणथळीतील 
हिरव्या ओल्या 
     या अभिलाषा 
रात्र अशी ही 
खेचीत दावण 
तबेल्यात मज 
     घेउनी जाते 
स्वरात मर्मर 
मला सांगते 
इथे जिन्याचे 
     सार्थक होते . 

 : रात्र 
: वादळवेल 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment