Sunday, May 28, 2017

मालक

मी शब्दांच्या घालूनि बसतो अमाप राशी 
जखमी होता धावत जातो शब्दांपाशी 
शब्दच झाले मालक आता सर्व जिण्याचे  
जनावराने काबिज केला हा दरवेशी 

: मालक 
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment