Sunday, May 28, 2017

असेच येती

असेच येति कुणी , नावही 
   माहित केव्हा ज्यांचे नसते 
गळ्यात गहिवर , नयनी पाणी 
   स्नेहसुमन ओठावर असते 

या कवितेने हिरावले जर 
   जीवनातले असेल काही 
क्षण असले हे अनंत हस्ते 
   भरपाईस्तव दिले तिनेही 

असेल कोणि निघून जाता 
   मनात शंका दाहक ये पण -
चिखलाच्या ओंजळीत पुष्पे 
   जाईजुईची घेता आपण.    

: असेच येती 
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment