Sunday, May 28, 2017

पक्षपात

तृणातृणाच्या दलावरी तंव 
     प्रगटे नावनिशाणी 
दहा दिशांच्या भव्य पटावर 
     लिहिली तीच कहाणी 

नक्षत्रांच्या प्रकाशाक्षरी 
     नाव तुझे झळझळते 
सागर पर्वत वृक्ष घनावर 
     तव हस्ताक्षर दिसते 

चहूकडे या भवावरी तव 
     मुद्रानाम विराजे 
सहीविना का रिते ठेविले 
     एकच मानस माझे ?

: पक्षपात 
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment