Sunday, May 28, 2017

श्री


पूर्वी श्री असलेला ईश्वर 
     झाला आहे श्रीयुत आता 
विचारतो  "मी आत येऊ का ?"
     दरवाजातून अपुल्या येता . 

सभ्यपणाचा रिवाज सारा 
     बंधनकारक तयास होई 
भलत्या जागी निमंत्रणाविन 
     अवतरण्याची त्यास मनाई 

सम्राटासम चराचरातूनी 
     होता पूर्वी संचारत तो 
शिफारशींची घेऊनि पत्रे 
     संकोचाने आता फिरतो 

: श्री  
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment