Wednesday, April 12, 2017

आंदणवेल

चांदणकाळी आंदणवेल 
दल दल फुलते रंजनवेल 
आनंदाला फुटून फांद्या  
निळे पाखरू घेते झेल 

चांदणकाळी सलते सुख 
धूप कसे दरवळते दुःख 
चंद्रमणीसा शब्द निथळुनी 
डुले घेउनी छंद अचूक 


चांदणकाळी झुलतो पूल 
थडगेदेखील बनतें फुल 
शिळेंशीळेवर स्वप्नकळेचे 
रत्नोपम उमटे पाऊल 

चांदणकाळी आंदणवेल
जग सगळे टिपऱ्यांचा खेळ
सृष्टीवरती करिते वृष्टी 
स्वरपुष्पांची अमृतवेल . 

: आंदनवेल 
: चांदणवेल 
: बाळकृष्ण भगवंत बोरकर 


No comments:

Post a Comment