Wednesday, March 29, 2017

चंद्र -व्यथा

साचल्या अंतरी मध्यरात्री असा 
दर्पणामधून पडे कवडसा 
पडे कवडसा हले मनमासा 
मावळे दर्पणी चंद्र फिकटसा 

: चंद्र -व्यथा 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment