Wednesday, March 29, 2017

दैव

ताजी तहान ताजी भूक 
सहजप्राप्त फक्त सुख 
नांगरलेले शेत तसेंच 
भरून गेला ढग पुढेच 

: दैव 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment