Sunday, March 12, 2017

अर्थ

पांघरुणाला अर्थच नव्हता कसला 
झाडांना पण शिशिर नव्हता डसला 
झड़ू लागली पाने पिकून जेव्हा 
गंध कळीला फक्त जरासा शिवला 

: अर्थ 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment