Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

दैव

ताजी तहान ताजी भूक 
सहजप्राप्त फक्त सुख 
नांगरलेले शेत तसेंच 
भरून गेला ढग पुढेच 

: दैव 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

चंद्र -व्यथा

साचल्या अंतरी मध्यरात्री असा 
दर्पणामधून पडे कवडसा 
पडे कवडसा हले मनमासा 
मावळे दर्पणी चंद्र फिकटसा 

: चंद्र -व्यथा 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

अर्थ

हा भार हा शिणगार 
हा उत्सव ही वाटचाल 
या सगळ्यावर पसरलेले 
अफवेसारखे आभाळ 

याचा अर्थ सांगण्यासाठी 
कुठल्या तरी झाडावर 
वसलेला असेल का 
एखादा पक्षी उत्सुक-पर 

: अर्थ 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

पाडवा

जाता जाता गेला । फाल्गुन सरून 
चैत्रातले ऊन । उतरले 

पाण्यापास रंग । नुरले वेगळे 
फक्त ते  हासले  । तान्हयापरी 

वाटे वाटे जीवा । दृष्टीचा पाडवा 
आज करू यावा । आसमंती 

: पाडवा 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

सावल्यांचे नृत्य

सावल्यांचे नृत्य माझ्या चांदण्याच्या अंगणात 
घननीळ वेदनांचे लास्य तुझ्या गायनात !

अबोलीचा गोड माझा दिसायला साधाभोळा 
पोटी परी गांठ त्याच्या ठायी माझ्या काळजाला 

सुरंगीच्या सुगंधाने डंख विसरला नाग 
रात्र ओथंबली तरी जाईना का तुझा राग ?

जांभ रंगा आला दारी तळी गुलालाची रास 
माघ मोहरला अंगी जरा बिलगूनी हांस 

: सावल्यांचे नृत्य 
: चांदणवेल 
: बा भ बोरकर

कडेलोट

वेडा रानवाटांसंगे गात भटकता 
वळता वळता आलों असा कडेलोटा 

दिवेलागणीसारखे मागे सुखदुःख 
पुढे पोरके आकाश ; मध्ये उंच टोक 

मिटू तरी कसे ... कसे खोलू रुखे-ओले 
असे दोन्ही डोळे ... कुठे बोलू मनातले ?

: कडेलोट 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

पाषाण

कडेलोटावर एक 
विस्मृत पाषाण 
फेसाळून भिडे वर 
समुद्रउधाण 

असावासा वाटे त्यांत 
देऊळगाभारा 
रात्रंदिन गर्जे असा 
समुद्रनगारा 

: पाषाण 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

मन

एका घरातले दिवे 
एकाएकी मालवले 
गच्चं पंख पानांतले 
पुन्हा हलून झाकले 

अशा हळुवार वेळे 
पुन्हा झाकलेत डोळे 
कुठे हलत्या फांदीला 
निःचलच बिलगले 

मालवत्या घरालाही 
असतात चारदोन 
दारे,आणि माणसाला 
असे तेवणारे मन 

: मन 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु

अर्थ

पांघरुणाला अर्थच नव्हता कसला 
झाडांना पण शिशिर नव्हता डसला 
झड़ू लागली पाने पिकून जेव्हा 
गंध कळीला फक्त जरासा शिवला 

: अर्थ 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू

ख़ुदा

ख़ुदा हमको ऐसी ख़ुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी भी ज़्यादा सफ़ाई न दे हँसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे अभी तो बदन में लहू है बहुत कलम छीन ले रोशनाई न दे मुझे अपनी चादर से यूँ ढाँप लो ज़मीं आसमाँ कुछ दिखाई न दे ग़ुलामी को बरकत समझने लगें असीरों को ऐसी रिहाई न दे मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहाँ से मदीना दिखाई न दे मैं अश्कों से नाम-ए-मुहम्मद लिखूँ क़लम छीन ले रोशनाई न दे ख़ुदा ऐसे इरफ़ान का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे
बेबसी सिसकीयां हीचकीयां तडप 
खुदा मौत दे दे जुदाई न दे 

: बशीरबद्र


उदासबोध

आजहयातअसतेरामदास तरभोवतीबघूनहरामदास, अंतरीझालेअसतेउदास लागोनचिंता. समर्थाचियासेवकावक्रपाहे ऐसागल्लीगल्लीतगुंडआहे, त्यांचेवरीसंरक्षणछत्रआहे पोलीस, पुढा-यांचे. यासत्याचालागताशोध, कुठूनसुचतादासबोध ? लिहिलाअसताउदासबोध श्रीसमर्थांनी. भ्रष्टाचारेपोखरलादेश, दीनजनांसिअपारक्लेश, दुर्जनांयश, सज्जनांअपेश सर्वत्रदिसे. नीतीचाडोळाकाणा, प्रत्येकमाणूसदीनवाणा, सर्वफोलकटे, नाहीदाणा, पीकऐसे. देवतांसिउचलूनधरती,

असेच होते म्हणायचे तर

असेचहोतेम्हणायचेतरअशीअचानकभ्यालिसका? अर्ध्यावाटेवरतीजाऊनपुन्हापरततूआलीसका? असेचहोतेम्हणायचेतरवरवरफसवेहसलिसका ? स्वप्नालाचुरडूनमिठीतचपुन्हातयावररुसलिसका ? असेचहोतेम्हणायचेतरउगाचखोटेरडलीसका ? भरातयेऊनभलत्यासलत्याकरांतमाझ्याशिरलिसका ? असेचहोतेम्हणायचेतरअशीजिवालाडसलिसका ? केसमोकळेओलेघेऊनवणव्यामध्येघुसलिसका
:  विंदाकरंदीकर

फुंकर

बसाम्हणालीस - मीबसलो हसलीसम्हणूनहसलो बस्सं.. इतकेच... बाकीमननव्हतेथाऱ्यावर दारावरचापडदादडपिततूलगबगनिघूनगेलीसमाजघरात माझ्यासोबतठेवूनतुझ्याशुष्कसंसाराच्यानिशाण्या .. याजाळीच्यापडद्याआडकशालाकोरलेआहेस हेहृदयउलटेउत्तान ? काचेच्याकपाटातकशालाठेवल्याआहेसभूश्शाच्याराघुमैना ? उडताहेतलाकडीफळांवरकचकड्यांचीफुलपाखरे भिंतीवररविवर्म्याचीपौष्टिकचित्रेहारीने काळ्यामखमलीवरपतीच्यानावाचारेखीवकशिदा त्यातलाएकजरीटाकाचुकलीअसतीसतरीमीधन्यझालोअसतो तूविचारलेस -कायघेणार ?

डाळिंबीची डहाळी अशी

डाळिंबीचीडहाळीअशी नकोवा-यासवेझुलू, सदाफुलीच्याथाटात नकोसांजवेळीफुलू… बोलतानालाटेपरी नकोमोतीयानेफुटू सावल्यांच्यापावलांनी नकोचांदण्यातभेटू… नकोघुसळूपाण्यात खडीसाखरेचेपाय नकोगोठवूओठात दाटअमृताचीसाय… :  बा. भ. बोरकर