Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2016

शून्य शृंगारते

आतांसरीवळवाच्याओसरूलागल्या, भरेनिळी नवलाईजळींनिवळल्या.
गंधगर्भभुईपोटीठेवोनवाळली भुईचंपकाचीपानेकर्दळीच्यातळी.
कुठेहिरव्यांतफुलेपिवळारुसवा, गगनासमेघांचाहापांढराविसावा.
आतांरातकाजव्यांची