Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2016

प्राजक्त

सडा घातला अंगणी , वर रेखिले प्राजक्त ,
उगवत्या नारायणा जोडिले मी दोन्ही हात . 

दोन्ही हातांची ओंजळ भक्तीभावे पुढे केली ,
काय प्राजक्तफुलांनी शिगोशीग ओसंडली ?

काही सुचेना , कळेना .... गेले अवघी मिटून ,
आली फुले ही कोठून ? तन, मन प्रश्नचिन्ह. 

मनामनाच्या पल्याड , प्रश्नचिन्हाच्या शून्यात ,
बाई , तिथे देखिले मी एक देखिले अद्भुत . 

एक कोरलेले लेणें , एक मनस्वी प्राजक्त ,
एक जुळली ओंजळ आग्रहाच्या वळणांत . 

तोच काय हा प्राजक्त स्वर्णरंगी मित्र होतो ,
शुभ्र , केशरी रंगांनी , माझी ओंजळ भरतो . 

: प्राजक्त 
: चित्कळा 
: इंदिरा संत 

ऊनओल्या

ऊनओल्या गुजगप्पा, ऊनओला अन अबोला,
ऊनओली ती उन्हें अन ऊनओला तो पावसाळा. 

मंद झोपाळे हलावे , ऊन पायी चिकणमाती ,
उंचसे झोके चढावे , किरण गावें हातीं ओला. 

सर्व देते ... आणि येतें श्रांत डोळां मीठपाणी ,
सर्व घेतो म्हणत 'राणी ' : पेट घे कापूर ओला 

सर्व देता येत होते आणि देता येत नव्हते ,
ती असोशी दाट ओली , पावसाळी तो उन्हाळा . 

स्पर्श काळोखास करणे जीवघेणे वाटलेले 
एक ओलासा उसासा तापल्या कानांत आला 

दिवस आले , दिवस गेले, संपले काही ऋतू अन 
संपला काळोख नाही ऊनओला जांभळा 

श्रावणाच्या अन उन्हाची झुंबरे मी लावलेली 
आणि आषाढी सरींची तोरणे माझ्या घराला. 

: ऊनओल्या 
: नक्षत्रांचे देणे 
: आरती प्रभू 

तो प्रवास सुंदर होता

आकाशतळी फुललेली
मातीतिल एक कहाणी
क्षण मावळतीचा येता
डोळ्यांत कशाला पाणी ?

तो प्रवास सुंदर होता
आधार गतीला धरती
तेजोमय नक्षत्रांचे
आश्वासन माथ्यावरती

सुख आम्रासम मोहरले
भवताल सुगंधित झाले
नि:शब्द वेदनांमधुनी
गीतांचे गेंद उदेले

पथ कुसुमित होते काही
रिमझिमत चांदणे होते
वणव्याच्या ओटीवरती
केधवा नांदणे होते

: कुसुमाग्रज