Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

चाफा

रंगीतफुलांचागंध झरेघनमंद माझियाहातीं डोळ्यातचंद्र चंद्रातमंद्र; चांदणेहरवलेभवती काळीजउमलतीशीळ जळेघननीळ कुण्या

उर्मिला

“त्यादाटलांबकेसांचा वार्यावरउडतोसाज दुक्खातअंबरेझुलती कीअंगझाकतेलाज … तरिहळूहळूयेतेही संध्येचीचाहूलदेवा लांबतीउदासिनक्षितिजे पाण्यातथांबल्यानावा … देहासआठवेस्पर्श तूदिलाकोणत्याप्रहरी ? कीधुकेदाटलेहोतें यादग्धपुरातनशहरी … सुखअसेकळीतुनफुलते व्यापतोवृक्षआभाळ ; छायाचकशादिसतीमग आपुल्यापरी

मात्रृवनातील सावल्या

शब्दांनीहरवुनिजावे क्षितिजांचीमिटताओळ मीसांजफुलांचीवेळ वृक्षांच्याकलत्याछाया पाण्यावरचंद्रखुणांची मीनिळीसावळीवेल गात्रांचेशिल्पनिराळे स्पर्शाचातुटलागजरा मीगतजन्मीचीभूल तूबावरलेलावारा पायांतधुळीचेलोळ मीभातुकलीचाखेळ
: चंद्रमाधवीचेप्रदेश
: ग्रेस