Monday, May 4, 2015

नकोशी

हवीशीचे नाव होते
          नकोशी
नकोशीचे नाव फक्त
          नभाशी .
नकोशीला घर नाही
          दार नाही
वेगवेड्या तुफानास
          पार नाही.
नकोशिला शील दिले
          वरुणाने
कुंतलास पीस दिले
          अरुणाने.
नकोशिच्या पापणीत
          ओठावर
गंधर्वाच्या मदिरेचे
          दहिवर .
हवी अशी नकोशी हि
          लाखदाही
आणि नको तरी मला
          एकदाही
कारण माझ्या नकोशिची
          अशी अट
जीवनाच्या ज्वलनात
          व्हावी भेट .

: नकोशी
: वादळवेल
: कुसुमाग्रज


No comments:

Post a Comment