Thursday, May 14, 2015

चाललो

चाललो तपत्या झळा उन्हाच्या झेलीत चाललो 
मी बीज सावल्यांचे पेरीत चाललो 

वैराण माळ उघडा बेचैन तळमळे 
मी दान आसवांचे फेकीत चाललो 

आव्हेरुनी फुलांची अनिवार आर्जवे 
काटेकुटे विखारी वेचित चाललो 

दाही दिशांत वेडा वैशाख मातला
मी बाण चंदनाचे पेरीत चाललो 

ये कोरड्या गळ्यात हा सूर कोठला
मी तार वेदनेची छेडित चाललो सुधीर मोघे 

No comments:

Post a Comment