Thursday, April 30, 2015

अशा क्षणाला

अखेर माझे जीवन म्हणजे माझे कळणे
तिमिरहि माझा दिवाहि माझा माझे जळणे

परंतु केव्हा अशा क्षणाला
लाख गवाक्षे भवती खुलली
उचलुनी घेती रस्त्यावरूनी
प्रकाश काही काही माती

आणि पुन्हा विवरात चालते जुनेच जळणे
परंतु त्या ज्वलनात उमलते नवीन कळणे

: अशा क्षणाला
: वादळवेल
: कुसुमाग्रज

No comments:

Post a Comment