Tuesday, April 21, 2015

असे शब्द असे अर्थ

असे शब्द , असे अर्थ ….
मेघ उदार वाहती ,
माझ्या धूळ-पाचोळ्याला
कस्तुरीचे दान देती .

अशा शब्दांचे चंदन
कशी भाळावरी लावू ?
चकमकीचे मी फुल
कशी चांदणीशी  होऊ ?

असे शब्द असे अर्थ
निळे आकाश मंथर ,
माझ्या दीपकळीसाठी
व्हावें शेल्याचे पाखर .

: असे शब्द असे अर्थ
: चित्कळा
: इंदिरा संत

No comments:

Post a Comment