Sunday, August 10, 2014

डोळे थकून थकून गेले

डोळे थकून थकून गेले
पाखरासारखा  येऊन जा

रान भलतंच भरात , जरा
पिकात धुडगूस घालून जा

ही फुले

ही फुले
गळत पाकळ्या
नभी जांभळ्या
भरून ये दाट


डोळ्यात काजळी जड झाली गं रात .

Wednesday, August 6, 2014

प्रदक्षिणाकुणी पूजिते कुणाला
चित्तगंधीच्या फुलांनी ,
धुंद विजेच्या परागं
गंध आगळा उन्मनी .

कुणी उतरते पूजा
तपी चाफ्याच्या मुळाशी
दिसामाशी वाढणाऱ्या
निर्माल्याच्या राशी राशी ….

राशीतील चंद्र्धारा
काय शोषिल्या मुळांनी ?
चाफा उतत मातत
उधळला रोमरोमी

पाने धावली दिशांशी  ,
तुरे पोचले आकाशी
आणि भिडला दर्वळ
अंतराच्या उराशी

इथे चाफ्याच्या तळाशी
ऊनसावलीची जाळी ,
पावलांची प्रदक्षिणा
संथ उमटू लागली .

: प्रदक्षिणा
: चित्कळा
: इंदिरा संत

Monday, August 4, 2014

फुल फुलतां एकदा

फुल फुलतां एकदा
पुन्हा कळीपण नाही,
उघडल्या पाकळीला
पुन्हा मिट ठावी नाही

आळवावा गंधराग
उधळावे आत्मतेज
ओघळता शोभवावी
रेतीमातीची कि शेज

: फुल फुलतां एकदा
: बाहुल्या
: इंदिरा संत


एक तुझी आठवण

एक तुझी आठवण :
उभी भरतीची लाट
मला घेऊनिया जाई
तुझ्या पावलांशी थेट ;

एक तुझी आठवण :
वीज येते सळाळून
आणि माझी मनवेल
कोसळते थरारून :

एक तुझी आठवण :
सुगंधित वाऱ्यावरी
येतां येतां धुंदवून
तोल जाताना सावरी ;

एक तुझी आठवण :
मुक्त झाली माझ्यातून
माझ्या इवल्या विश्वाला
झाली गगन निर्गुण

: एक तुझी आठवण :
: बाहुल्या
: इंदिरा संत

येणारा तो

कुठे फुलला मोगरा
इथे दरवळ पोचला :
येणारा तो येत आहे
खुण मिळाली मनाला .

डाव्या पापणी नको गं
अशी वाजवू नौबत ,
अरे अधूऱ्या हृदया
नको धावू धडाडत .

मनकर्णिके नको गं
अशी उगा उतावळी :
तो माझा सखा स्वामी ,
मी त्याची चाफेकळी

उन्हे भेटती आकाशा ,
वारा भेटे अवकाशा :
तशीच हि आहे भेट ,
व्हा बाजूला कशा .

: येणारा तो
: बाहुल्या
: इंदिरा संत

Sunday, August 3, 2014

निळेसावळे

निळेसावळे  आभाळ भरून ओथंबून
तसे माझे शब्द …. घनगर्द
ओठांवर येता येता पांढरे भक्क झाले ,
हलक्या हलक्या कवड्या झाले ,
खुळखुळ वाजायला लागले ,
पांढरेशुभ्र बगळे होऊन ओठांवरून उडून गेले ….
तेव्हा
मीच मनाचे ओठ घट्ट मिटून टाकले क्षितीजासारखे .

: निळेसावळे
: चित्कळा
: इंदिरा संत