Thursday, June 12, 2014

फुलवेडी

नको टाकुस उसासा 
अशी दारात राहून:
वळचणीच्या अबोलीचा 
रंग जाईल उडून ;

अशा शून्य नजरेने 

नको राहू खिडकीशी :
वेध घेऊन डोळ्यांचा 
जाई होईल ग बाशी 

नको घालू येरझारा ,

नको थांबू इथे तिथे 
तुझ्या पदरझळीने 
ताजी पाकळी गळते ;

हवा फुलांचा शेजार 

बाई , हासत रहावे;
काळजाच्या कुपीमध्ये 
हवाबंद दुःख व्हावे 

: फुलवेडी 

: रंगबावरी 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment