Monday, June 9, 2014

लिहून थोडे

लिहून थोडे लहान व्हावे 
पघळावे  अन… 
जीवकळेला . 
जीभ माळवून घ्यावी कंठी ;
      अथांग व्हावे 
श्वासाश्वासातून तळाला . 

: लिहून थोडे 
: जोगवा 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment