Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

किती उबावे उबावे

किती उबावे उबावे 
फिक्या लाल उबेपाशी ;
कधी उसळेल गंगा 
माझ्या मनाच्या काठाशी ;

किती खेळावे खेळावे 
क्षणक्षुद्र  ठिणग्यांशी :
कधी ढळेल प्राजक्त 
गंगेवरील वाऱ्याशी ;

अणुअणुतून कधी 
तेज देईल स्पंदन :
स्वच्छ सोनेरी उन्हाने 
कधी झळालेंल  मन ;

केव्हा कधी संपणार 
माझ्या मनातली रात:
किती काळ शेकोटीशी 
असे बसावे तिष्टत …. 

: किती उबावे उबावे 
: रंगबावरी 
: इंदिरा संत