Wednesday, April 30, 2014

अरे ,वेड्या सोनचाफा

अरे ,वेड्या  सोनचाफा ,
काय तुझा रे बहर :
नाही पाहिलीस माझी 
चाफेकळी सोनगौर !

आणि तूही पारिजाता ,
किती आरास मांडली :
खुदूखुदू हासणारी 
नाही पाहिलीस बाळी !

बहरला आज दोघे :
हासू आले आठवून …
कितीवेळा मी दोघांची 
द्रुष्ट टाकिली काढून !

रुख्याफिक्या बहराला 
गेले होते मी भाळूनी ;
कुठे चाफा - पारिजात ,
कुठे माझी पुष्पराणी !

एक हाती सोनचाफी ,
एक हाती पारिजात 
लक्ष मुठी ओवाळल्या 
तिची काढावया द्रुष्ट!!!!!

: अरे ,वेड्या  सोनचाफा
: रंगबावरी 
: इंदिरा संत 


No comments:

Post a Comment