Monday, April 28, 2014

डोळांबंद

आली अमृताची लाट 
आली तुझी आठवण 
साठवाया रक्तामध्ये 
डोळे घेतले मिटून 

उभी अस्वस्थशी रात्र 
गळ लावून चंद्राचा :
हरवले काही त्याचा 
शोध घेतसे केंव्हाचा 

फुलांतून मेघांतून 
धुळीतून धावे वारा :
हरवले काही त्याचा 
शोध घेतो सैरावैरा ;

हरवले त्याचे काही 
काही घनदाट धुंद :
कसे सापडावे त्यांना 
केव्हाच ते डोळांबंद

: डोळांबंद 
: रंगबावरी 
: इंदिरा संत 

No comments:

Post a Comment